Chuyên viên truyền thông (PR)

Số lượng: 02 chuyên viên Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, cập nhật thông tin, viết bài và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ như email nội […]

Thực tập sinh kinh doanh

Số lượng: 10 thực tập sinh kinh doanh Mô tả công việc: Hỗ trợ Trưởng phòng giải quyết các công việc kinh doanh. Tư vấn – chăm sóc khách hàng được giao, hỗ trợ khách tham qua […]

Trưởng phòng kinh doanh

Số lượng: 05 trưởng phòng Mô tả công việc: Quản lý và thúc đầy hoạt động bán hàng của phòng, quản lý bán hình ảnh công ty. Hỗ trợ nhân viên tư vấn – chăm sóc khách […]

Start typing and press Enter to search